Ženské životní rituály

Ženské životní rituály jsou spojené s důležitou životní fází ženy, jejího partnerského vztahu nebo rodiny.  Jsou novodobými ženskými rituály důležitými pro náš vlastní vnitřní psychospirituální vývoj.  Některé z nich souvisí přímo s přechodem do jiné formy životního období např rituál svatby, kdy se žena stává manželkou a na velmi jemné, ale podstatné úrovni se mění její dosavadní partnerský vztah. Máme zde nicméně volbu, zda je v životě umístíme jako důležité momenty, nebo jimi projdu bez většího zastavení.

Každá z nás v nějakém silném vnitřním pocitu proměny zrovna cítí a ví, že potřebuje určitou část našeho životního předělu ošetřit a ohraničit ji obřadem. Pro každou ženu mohou být tyto důležité životní události jiné, někdy i v určitých obdobích života prožijeme dvě stejné situace, ale napodruhé cítíme, že chceme projít rituálem. Např předsvatební rituál pro nevěstu můžeme chtít, pokud se vdáváme poprvé, ale když se nám stane, že před oltářem stojíme podruhé či potřetí, tuhle potřebu nemáme, nebo je to právě naopak. Rituál uvítání dítěte k nám přijde třeba až s druhým nebo třetím miminkem, protože jsme zrovna více v souladu s přirozenými cykly života a chceme je oslavit. Poporodní rituál uzavírání těla po porodu si dopřejeme s druhým děťátkem, protože zpětně zjišťujeme, že nám u prvního tento předěl chyběl atd. Životní rituály jsou jakýmisi ženskými předěly a každá žena je cítí jindy, jinak, u jiné příležitosti. To, co je spojuje je potřeba touto změnou v ženském příběhu projít vědomě a více přítomně. Rituál je právě jedním z nástrojů tohoto vědomého přechodu.

Příklady životních rituálů:
předporodní rituál
poporodní rituál uzavírání těla po porodu
rituál narození dítěte a jeho uvítání do života
rituál vnitřní panny – rituál první menstruace pro dospělé ženy
rituál oslavy sexuality a prvního milování
rituál nevěsty – předsvatební ceremonie
rituál svatby – obřad svazování rukou pro ženu a muže
rozchodový rituál
rozvodový rituál
rituál ukončení kojení
rituál pohřbení placenty
rituál kmotrovství
rituál hledání vize nebo posvátné poutě
rituál rozloučení se s nenarozeným dítětem
rituál rozloučení se se zesnulou osobou
rituál požehnání lůna
narozeninový rituál (30 let, 40 let, 50 let, 60 let…)