Ženské konstelační rituály

 

Unikátní spojení techniky rodinných konstelací a intuitivních šamanských rituálů, které podporují klientku na její cestě k ženství a uzdravení rodové linie. Rituály zde mohou pomoci přivolat sílu, která kdysi v určitě náročné situaci zamrzla a tím znovu-prožít pořebný pohyb k léčení a obnovit tok lásky v celém rodinném systému.Pracuji především ve skupině žen formou jednodenních nebo víkendových kurzů, neboť skupinová práce je intenzivnější nejen pro ženu, která si zadává své téma, ale pro celou skupinu. Zrcadlí se zde mnoho témat, které máme jako ženy společné a společným nahlédnutím dochází k uvědomění nejen klientky, ale I ostatních.

 

Ve své individuální práci s klienty využívám konstelační techniky a  rituály též, doplněné o jemnou práci s tělem a nervovým systémem.